Żywienie dojelitowe w domu – jak się do niego przygotować?

Żywienie dojelitowe jest możliwe, gdy chory ma założony dostęp. Założenie dostępu odbywa się na zalecenie lekarza i pod jego kontrolą. Chorych można żywić preparatami medycznymi przez przezskórną endoskopową gastrostomię (PEG) lub jejunostomię (PEJ). Do żywienia dojelitowego wykorzystuje się również zgłębniki i sondy wprowadzone do żołądka, jelita cienkiego lub dwunastnicy.

O ile lekarz nie widzi przeciwwskazań i chory może opuścić szpital, żywienie dojelitowe może odbywać się w warunkach domowych. Warto dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej, ponieważ leczenie w domu często zapewnia pacjentowi większy komfort i przyczynia się do ogólnej poprawy jego dobrostanu.

Na początek zadbaj o pogłębienie wiedzy i oswojenie pacjenta z żywieniem dojelitowym.

O ile pacjent jest świadomy, trzeba rozmawiać z nim o podejmowanych decyzjach. Postępujące, nieuleczalne choroby powodują często zależność od pomocy innych, co samo w sobie nie jest dla chorych komfortowe. Leczenie żywieniowe budzi zaś dodatkowe obawy. Dlatego należy wyjaśnić choremu sposób, w jaki będzie się żywić i powody, dla których jest to konieczne.

Niedożywiony organizm gorzej radzi sobie z chorobą. Niedożywienie przysparza także cierpień fizycznych, których można z powodzeniem uniknąć. Leczenie żywieniowe podejmuje się tylko w przypadkach, w których spożywanie posiłków naturalną metodą jest utrudnione lub niemożliwe. Oznacza to, że po jednokrotnej ingerencji będzie można uchronić chorego od dyskomfortu związanego z przyjmowaniem pożywienia, a jednocześnie dostarczyć mu wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Dopilnuj formalności, by bezpiecznie żywić chorego dojelitowo.

By odpowiednio żywić chorego z założonym dostępem, potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. Można go nieodpłatnie wypożyczyć w ramach hospicjum domowego. Podstawą do rozpoczęcia żywienia dietą przemysłową jest wypis ze szpitala oraz skierowanie do poradni żywieniowej od lekarza prowadzącego. W wypisie powinny się znaleźć zalecenia lekarskie dotyczące dalszego postępowania żywieniowego i przyjmowania leków.

Dzięki temu w poradni będzie można opracować szczegółowy plan diety. W planie znajdą się nazwy preparatów, ich ilość i szybkość ich podawania. Specjaliści uwzględnią także płyny i leki, które należy podawać przy użyciu założonego dostępu.

Co wchodzi w zakres żywienia dojelitowego refundowanego przez NFZ?

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje nie tylko bezpłatne wypożyczenie sprzętu. Pacjent i jego opiekunowie zostaną także dokładnie przygotowani do obsługi urządzeń przez wykwalifikowany personel medyczny. Zespół udzieli także informacji o przechowywaniu preparatów medycznych oraz powiadomi o zasadach higieny związanych z całą procedurą. Dzięki temu pacjenta będzie można żywić dojelitowo w sposób bezpieczny, nie ryzykując powikłań.

W ramach hospicjum domowego chory może liczyć na darmowe badania kontrolne. W jego domu będą się też regularnie pojawiać lekarz i pielęgniarka. Hospicjum udostępnia także całodobowy telefon, pod którym można uzyskać fachową pomoc.