Socjalna pomoc paliatywna. Czy osoba korzystająca z opieki paliatywnej traci prawo do emerytury?

Socjalna pomoc paliatywna. Czy osoba korzystająca z opieki paliatywnej traci prawo do emerytury?

Pomoc paliatywna jest świadczeniem refundowanym przez NFZ. Oznacza to, że pacjent nie ponosi w związku z tym żadnych opłat. Zmiana miejsca pobytu na ośrodek hospicyjny nie skutkuje również utratą prawa do emerytury. Pacjenci i ich rodziny często szukają na ten temat odpowiedzi, kieruj...
Hospicjum stacjonarne czy hospicjum domowe? Co wybrać?

Hospicjum stacjonarne czy hospicjum domowe? Co wybrać?

Gdy leczenie przyczynowe zostanie zakończone, osoby chore na postępujące, nieuleczalne, śmiertelne choroby mogą otrzymać skierowanie do hospicjum. Wystawia je lekarz prowadzący lub lekarz specjalista, który ma podpisany kontrakt z NFZ. Dzięki temu opieka hospicyjna może być całkowicie...