Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie jest dedykowany dla chorych z zaburzeniami oddychania, którzy wymagają stosowania inwazyjnej (przy pomocy respiratora, przez rurkę tracheostomijną) bądź nieinwazyjnej (przez różnorodne ustniki, maski czy hełmy) ciągłej lub okresowej terapii oddechowej. Na świadczenie składa się profesjonalne wsparcie medyczne zespołu prowadzącego tlenoterapię w warunkach domowych, oraz zapewnienie specjalistycznej aparatury medycznej, wraz z odpowiednim szkoleniem z jej funkcjonowania, udzielanym bliskim i opiekunom pacjentów.

Świadczenia ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się:

  1. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  2. wyniki badań świadczeniobiorcy;
  3. kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:

a) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy;

b) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Chorzy kierowani do terapii domowej z zaburzeniami oddychania, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego w domu.

Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie i kwalifikacja do żywienia:

a) dojelitowego odbywa się w szpitalu lub w poradni prowadzącej leczenie.

Świadczenia są nieodpłatne, koszty w całości pokrywa NFZ.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.