Opieka domowa to całokształt usług, które zapewniają pacjentowi komfort przechodzenia ostatniej fazy choroby w zaciszu własnego domu. Do pielęgnacji w ramach hospicjum domowego kwalifikowane są osoby cierpiące na choroby nowotworowe i niepoddające się leczeniu przyczynowemu choroby nienowotworowe. Zadaniem hospicjum jest zapewnienie specjalistycznego sprzętu medycznego, stałej opieki pielęgniarskiej oraz wizyt lekarskich w celu utrzymania stabilnego stanu chorego poza terenem szpitala.

Warunkiem zapewniającym objęcie pacjenta opieką w ramach hospicjum domowego, jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie odpowiednich wskazań medycznych, w szczególności występowanie u chorego schorzenia nierokującego na wyleczenie (karta informacyjna, wyniki badań).

Osoby kierowane do hospicjum domowego, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego.

Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie i kwalifikacja do żywienia dojelitowego wystawiana szpital lub w poradnię prowadzącą leczenie żywieniowe.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.