Realizując wytyczne RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Tatiana Monterian.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, realizacją Twoich praw wynikających z RODO.

W jaki sposób możesz się z nim skontaktować?

 • listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych Tatiana Monterian
  Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna
  Będkowo 1,
  55-100 Trzebnica
 • mailowo: iod@hospicjumbedkowo.pl
 • telefonicznie: +48 (71) 736 02 11 (sekretariat)