Zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych jest oddziałem przyjmującym chorych po przebytej terapii szpitalnej, wraz z zakończonym procesem diagnozowania i intensywnego leczenia zapobiegawczego. Wskazaniem do przyjęcia na oddział są schorzenia w przebiegu choroby przewlekłej, w związku z którymi chory wymaga całodobowej i kompleksowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej oraz rehabilitacji.

Warunki objęcia chorego opieką w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym:

  • skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, lekarza specjalistę lub lekarza z oddziału szpitalnego z dołączoną kartą informacyjną leczenia szpitalnego;
  • zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski;
  • druk kwalifikacji pacjenta opisujący stopień niesprawności (skala Barthel od 0 do 40 punktów).

Decydując się na wybór Zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych, należy mieć na uwadze, iż NFZ finansuje świadczenia zdrowotne związane z pobytem chorego na oddziale. Jedynie koszty wyżywienia i zakwaterowania ponoszone są przez pacjenta lub jego bliskich.

Pacjenci kierowani do Zakładu Leczniczo ‐ Opiekuńczego dla Dorosłych, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego lub pozajelitowego na oddziale stacjonarnym.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.