Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie obejmujemy opieką pacjentów wymagających całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu przy pomocy respiratora, lecz nie wymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie posiada profesjonalny sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny między innymi:

 • respiratory;
 • kardiomonitory;
 • defibrylator;
 • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn;
 • łóżka z regulacją wysokości;
 • inhalatory;
 • pulsoksymetry;
 • koncentratory tlenu;
 • pompy infuzyjne;
 • ssaki elektryczne;
 • glukometry;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • wannę do hydromasażu;
 • EKG.

Warunkiem objęcia chorego opieką domową dla pacjentów wentylowanych mechanicznie jest:

 • skierowanie od lekarza opiekującego się chorym w szpitalu z dołączoną kartą informacyjną leczenia szpitalnego oraz wyniki badań;
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii;

NFZ finansuje jedynie świadczenia zdrowotne.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent lub jego rodzina.

Chorzy kierowani do Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego lub pozajelitowego na oddziale stacjonarnym.

Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie i kwalifikacja do żywienia:
a) dojelitowego odbywa się w szpitalu lub w poradni prowadzącej
leczenie żywieniowe;
b) pozajelitowego odbywa się w szpitalu.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.