INFORMACJE WSTĘPNE

Ochrona prywatności i poufności danych osobowych użytkowników naszej strony WWW jest dla nas rzeczą bardzo ważną. W związku z tym z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Zabezpieczamy dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

ADNINISTRATOR DANYCH

Administratorem Danych osobowych przetwarzanych na stronie WWW.hospicjumbedkowo.pl jest
Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna, zwany dalej Hospicjum
Będkowo 1,
55-100 Trzebnica
tel. +48 (71) 736 02 11
e-mail: sekretariat@hospicjumbedkowo.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • mailowo na adres: iod@hospicjumbedkowo.pl
 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych
  Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. Jawna
  Będkowo 1
  55-100 Trzebnica

JAKIE DANE PRZETWARZAMY NA NASZEJ STRONIE WWW I W JAKIM CELU

 • dane podane nam bezpośrednio przez Ciebie w formularzu kontaktowym lub na czacie – w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy
 • dane podane nam bezpośrednio przez Ciebie w formularzu „dodaj komentarz” – w celu moderacji komentarza (w tym eliminacji spamu) oraz oznaczenia osoby zamieszczającej upubliczniony komentarz

CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych kontaktowych nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoją wiadomość i rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

 • art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów .
  Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie i rozwiązanie poruszonej przez Ciebie sprawy

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE

Do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz rozwiązania poruszonej przez Ciebie sprawy

KOMU PRZEKAŻEMY TWOJE DANE

Pozostawione przez Ciebie na naszej stronie www dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom, z którymi współpracujemy np. w ramach obsługi poczty elektronicznej, w zakresie infrastruktury i oprogramowania IT, w ramach hostingu strony WWW oraz komunikatora czat itp. Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają odpowiednie środki ochrony zebranych przez nas danych osobowych.
Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich, poza EOG.

JAKIE MASZ PRAWA

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do ich poprawienia
 • prawo do ich usunięcia
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych (taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególna sytuacją)

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY DANE OSOBOWE ZBIERANE NA NASZEJ STRONIE WWW SĄ PROFILOWANE

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.