Zgodnie z definicją WHO z 2002 roku opieka paliatywna jest działaniem, które ma na celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą. Głównym celem hospicjum jest zapewnienie wszechstronnej i całościowej opieki nad pacjentami stającymi w obliczu intensyfikującej się i niepoddającej leczeniu przyczynowemu choroby przewlekłej, w tym choroby nowotworowej. Realizacja Naszego posłannictwa dokonuje się poprzez uśmierzanie bólu i łagodzenie dokuczliwych objawów somatycznych, opiekę oraz  wsparcie psychologiczne.

Placówka dysponuje profesjonalnym sprzętem medycznym  i  pielęgnacyjnym,  który zwiększa skuteczność działań i zapewnia komfort przebywania w Ośrodku, a wyspecjalizowana kadra lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów otacza pacjentów należytą troską.

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywno-hospicyjną jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie odpowiednich  wskazań medycznych (karta informacyjna, wyniki badań).  Świadczenia w obrębie hospicjum stacjonarnego są nieodpłatne, koszty leczenia w całości pokrywa NFZ.

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Chorzy kierowani do hospicjum stacjonarnego, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego lub pozajelitowego na oddziale stacjonarnym.

Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie oraz kwalifikacja do żywienia. Dokumenty te wystawiane są przez szpital w przypadku żywienia pozajelitowego, oraz przez szpital/poradnię prowadzącą leczenie żywieniowe w przypadku żywienia dojelitowego.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.