Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta na oddział Hospicjum Stacjonarne:

 1. Skierowanie do szpitala
 2. Dokument potwierdzający rozpoznanie

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla Wentylowanych Mechanicznie:

 1. Karta kwalifikacji pacjentów do przewlekłej wentylacji w warunkach stacjonarnych
 2. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 3. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie
 4. Skala Bartel
 5. Skala Glasgow
 6. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla dorosłych:

 1. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 2. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie
 3. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 4. Skala Bartel
 5. Skala Glasgow

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do zespołu długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie

 1. Skierowanie do Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie – Zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie (kod 2140)

a) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy,

b) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o profilu psychiatrycznym :

 1. Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego

Wniosek o dostęp do danych osobowych (Wydanie kopii/udostępnienie dokumentacji medycznej)

1.Wniosek o dostęp do danych osobowych- modyfikacja

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.