Jesienna wizyta wolontariuszy ze Żmigrodu

Jesienna wizyta wolontariuszy ze Żmigrodu

Pod hasłem “Cuda i dary jesieni” uczniowie ze Żmigrodu zainaugurowali kolejny rok swojej wolontariackiej działalności. Koło działa bardzo prężnie i realizuje wiele bezinteresownych działań. Ten rok szkolny rozpoczęli od spotkania w Ośrodku Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowi...