Kiedy warto skorzystać z pomocy hospicjum?

Hospicjum stanowi nieocenioną pomoc dla każdego chorego w terminalnej fazie schorzenia. NFZ zapewnia opiekę hospicyjną całkowicie za darmo w wielu przypadkach wyszczególnionych w Dzienniku Ustaw. Dotyczy to między innymi osób zmagających się z nieuleczalnymi nowotworami, AIDS, kardiomiopatią, niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej, czy chorobami ośrodkowego układu nerwowego. W ciężkich chwilach towarzyszących odchodzeniu niezwykle trudno jest precyzyjnie określić moment, w którym uzyskanie pomocy hospicjum jest najlepszą możliwą decyzją. Z tego względu warto zapoznać się z sygnałami, które jasno wskazują, że najwyższy czas na poszukiwania.

Skorzystaj z hospicjum, gdy przyczynowe metody leczenia nie dają już efektów.

Jasną wskazówkę dotyczącą korzystania z hospicjum może dać lekarz prowadzący. W chwili, w której jednoznacznie stwierdza, że wyczerpał możliwości medyczne mogące doprowadzić do wyleczenia, powinien przeprowadzić z pacjentem rozmowę. Jeśli pojawi się w niej wyraźna sugestia dotycząca skierowania do hospicjum, trzeba potraktować ją poważnie. Słowa te świadczą o trosce o pacjenta i komfort jego życia.

Opieka hospicyjna przyznawana jest zwykle na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Gdy lekarz wskazuje tę opcję może świadczyć to o tym, że choroba weszła w fazę ostateczną. W takim wypadku nie można dłużej zwlekać.

Darmowa wypożyczalnia sprzętu medycznego pozwoli na sprawną organizację hospicjum domowego.

Wiele osób zwleka z szukaniem wsparcia hospicjum, chcąc pozostać przy chorym do końca. Tymczasem hospicja to nie tylko placówki stacjonarne. W ramach NFZ można skorzystać z nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu medycznego. Dostarczeniu urządzeń i akcesoriów towarzyszy profesjonalne przeszkolenie dotyczące ich używania. W ten sposób można zapewnić opiekę w domu także chorym wymagającym żywienia dojelitowego lub różnego rodzaju terapii oddechowej.

Hospicjum domowe to także regularne wizyty lekarza i pielęgniarki. W razie potrzeby chory może również liczyć na pomoc rehabilitanta. Dodatkowo dostępny będzie psycholog. Z rozmów z nim może skorzystać zarówno chory, jak i opiekujący się nim bliscy.