Home Zakład opiekuńczo leczniczy Stacjonarne Profile medyczne Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla dorosłych

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla dorosłych

Wskazaniem do przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego dla Dorosłych są schorzenia w przebiegu choroby przewlekłej, wymagające całodobowej i kompleksowej opieki lekarsko – pielęgniarskiej i rehabilitacji.
Są to chorzy, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zapobiegawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niesprawności oraz brak samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym nie są zdolne do samoopieki.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dorosłych posiada profesjonalny sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny między innymi:

 • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn;
 • łóżka z regulacją wysokości;
 • inhalatory;
 • pulsoksymetry;
 • koncentratory tlenu;
 • pompy infuzyjne;
 • ssaki elektryczne;
 • glukometry;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • wannę do hydromasażu;
 • EKG.

Warunkiem objęcia chorego opieką w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym jest:

 • skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego, lekarza specjalistę lub lekarza z oddziału szpitalnego z dołączoną kartą informacyjną leczenia szpitalnego;
 • zaświadczenie lekarskie i wywiad pielęgniarski;
 • druk kwalifikacji pacjenta opisujący stopień niesprawności (skala Barthel od 0 do 40 punktów).

NFZ finansuje jedynie świadczenia zdrowotne.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent lub jego rodzina.

Chorzy kierowani do Zakładu Leczniczo ‐ Opiekuńczego dla Dorosłych, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego lub pozajelitowego na oddziale stacjonarnym.

Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie i kwalifikacja do żywienia:
a) dojelitowego odbywa się w szpitalu lub w poradni prowadzącej
leczenie żywieniowe;
b) pozajelitowego odbywa się w szpitalu.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.

Szanowni Państwo doskonaląc jakość usług medycznych staramy się słuchać rad i uwag naszych pacjentów, dlatego chcielibyśmy podzielić się z Państwem wynikami ankiet, które trafiły do nas w 2016 roku.

Opracowali: Justyna Woś-Sieradzan
Bartosz Walczak