Home Domowe Profile medyczne Żywienie dojelitowe

Żywienie dojelitowe

Żywieniem dojelitowym objęci są pacjenci niemogący przyjmować pokarmu przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, np. z powodu zaburzeń połykania, chorób przełyku, schorzeń neurologicznych czy onkologicznych.

Zapewniamy fachową pomoc w zakresie żywienia dojelitowego. Dostarczamy do domu pacjenta sprzęt oraz preparaty odżywcze. Zarówno chory, jak i opiekunowie zostają odpowiednio przeszkoleni w zakresie sporządzania mieszanin odżywczych oraz zasad leczenia.

Chory żywiony w domu otrzymuje stałą opiekę lekarza specjalisty i pielęgniarki w trakcie wizyty kontrolnej.

Ośrodek zajmuje się leczeniem żywieniowym również pacjentów przebywających w zakładzie leczniczo – opiekuńczym, w hospicjum stacjonarny, hospicjum domowym oraz w opiece domowej dla wentylowanych mechanicznie.

Warunkiem objęcia chorego z zaburzeniami odżywiania jest:

  • skierowanie od lekarza opiekującego się chorym;
  • kwalifikacja szpitalna do leczenia żywieniowego lub w poradni prowadzącej leczenie żywieniowe;
  • karta informacyjna leczenia szpitalnego oraz wyniki badań.

Świadczenia są nieodpłatne, koszty w całości pokrywa NFZ.