Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie jest dedykowany dla chorych z zaburzeniami oddychania, którzy wymagają ciągłej lub okresowej terapii z użyciem respiratora. Na świadczenie składa się profesjonalne wsparcie medyczne zespołu prowadzącego tlenoterapię w warunkach domowych, oraz zapewnienie specjalistycznej aparatury medycznej, wraz z odpowiednim szkoleniem z jej funkcjonowania, udzielanym bliskim i opiekunom pacjentów.

Świadczenia ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się:

  1. kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
  2. wyniki badań świadczeniobiorcy;
  3. kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych:

a) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy;

b) w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Chorzy kierowani do terapii domowej z zaburzeniami oddychania, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego w domu.

Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie i kwalifikacja do żywienia:

a) dojelitowego odbywa się w szpitalu lub w poradni prowadzącej leczenie.

Świadczenia są nieodpłatne, koszty w całości pokrywa NFZ.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.