Home Opinie

Opinie

Szanowni Państwo doskonaląc jakość usług medycznych staramy się słuchać rad i uwag naszych pacjentów, dlatego zwracamy się z prośbą o odpowiedź na przedstawione poniżej pytania. Oczekujemy odpowiedzi szczerych i najbardziej wyrażających Pana(i) przekonania. W tym celu właściwą odpowiedź należy zaznaczyć.

Płeć

Proszę wybrać komórkę organizacyjną, w której Państwo przebywaliście

1. Jak długo oczekiwał Pan(i) na przyjęcie do Ośrodka?

2. Co spowodowało, że wybrał/a Pan/i właśnie nasz Ośrodek?

Jak ocenia Pan/i obsługę Sekretariatu?

A - Czas załatwiania formalności

B - Kompetentna informacja

C - Życzliwość personelu

4. Jak ocenia Pan/i opiekę lekarską w Ośrodku?

A - Uważne słuchanie pacjenta

B - Wyrażanie się w sposób zrozumiały

C - Dostępność lekarza w razie potrzeby

D - Życzliwość lekarza

E - Wystarczająca ilość czasu poświecona pacjentowi

F - Wystarczający zasób informacji dotyczący sposobu leczenia, przebiegu choroby i rokowań

5. Jak ocenia Pan(i) opiekę pielęgniarską w Ośrodku

A - Uważne słuchanie pacjenta

B - Staranność wykonywanych zabiegów/opatrunków

C - Życzliwość pielęgniarek

D - Dostępność w dzień i w nocy

E - Szybkość reakcji na wezwanie

F - Pielęgnowanie w atmosferze szacunku i poszanowania godności

6. Jak ocenia Pan(i) poziom rehabilitacyjnej opieki sprawowanej przez naszych fizjoterapeutów?

A - Wystarczająca ilość czasu poświęcona pacjentowi

B - Stopień bezpieczeństwa i zaufania do metod usprawnia pacjenta

C - Uprzejmość fizjoterapeutów

7. Jak ocenia wsparcie psychiczne w sytuacjach trudnych ze strony naszych psychologów?

A - Uważne słuchanie pacjenta i ich rodzin

B - Zainteresowanie i otwartość na potrzeby psychiczne pacjentów i ich rodzin

C - Stopień bezpieczeństwa i zaufania do metod psychoterapii

D - Uprzejmość psychologów

8. Jak ocenia Pan(i) stosunek opiekunek i personelu sprzątającego do pacjenta?

A - Życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do chorych

9. Czy na życzenie miał(a) Pan(i) zapewniony kontakt z księdzem?

10. Jak ocenia Pan(i) warunki w Ośrodku?

A - Estetyka i czystość w sali chorych

B - Czystość w toaletach

C - Wyposażenie sali chorych (łóżka, szafki, oświetlenie itp.)

D - Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

E - Przystosowanie łazienek do potrzeb chorych

11. Jak ocenia Pan(i) posiłki oferowane w Ośrodku?

A - Urozmaicanie posiłków

B - Ilość pożywienia

C - Pomoc przy spożywaniu posiłków

12. Jak ocenia Pan(i) czas określony przez Ośrodek na odwiedziny chorego?

A - Dogodność pory odwiedzin

B - Stosunek personelu do odwiedzających

13. Jak ogólnie ocenia Pan(i) pobyt w Ośrodku i czy zaistniała różnica w jakości (komforcie) Pana życia?