Wypożyczalnia sprzętu do wentylacji domowej i żywienia dojelitowego – jak to działa w praktyce?

Pragnienie, by maksymalnie wykorzystać czas, jaki pozostał bliskiej osobie, często towarzyszy jej najbliższym. Eksperci z zakresu medycyny paliatywnej pozytywnie wypowiadają się o pozostaniu pacjenta w domu. Do tego wszystkiego dochodzą pewne oczekiwania społeczne, które stanowią silną przesłankę, by opiekować się rodziną i przyjaciółmi do końca. 

Naszym zdaniem ów ostatni argument zawiera w sobie pewne przekłamanie. Opieka w domu nie zawsze jest możliwa ze względu na stan zdrowia chorego lub codzienne zobowiązania jego rodziny. Zakwaterowanie bliskiej osoby w hospicjum stacjonarnym również jest oczywistą formą dbałości o jej komfort i dobrą metodą walki z bólem towarzyszącym chorobie. Dlatego każdy powinien podejmować tego typu decyzję samodzielnie. 

Na czym polega hospicjum domowe i kiedy można z niego skorzystać?

Jeśli chory i jego rodzina decydują się na paliatywną opiekę w domu, NFZ i tak pokryje większość kosztów. Warunkiem jest jedynie brak przeciwwskazań ze strony lekarza prowadzącego. Przepisy wskazują, że z hospicjum domowego, podobnie jak ze stacjonarnego, mogą skorzystać pacjenci chorzy na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby, po zakończeniu leczenia przyczynowego. 

Oznacza to, że  hospicja nie dokonują cudu w postaci uzdrowienia. Skupiają się jednak na całościowej, wielowymiarowej opiece, w której ograniczanie bólu fizycznego jest zaledwie podstawą. W domach naszych pacjentów regularnie składają wizyty pielęgniarki i lekarze medycyny paliatywnej. Rodziny chorych dysponują też numerem telefonu, pod który mogą zadzwonić w razie jakichkolwiek komplikacji.

Równie ważnym elementem opieki hospicyjnej są konsultacje z rehabilitantem i psychologiem. Na rozmowach z tym ostatnim skorzystać mogą zresztą nie tylko chorzy, ale i ich bliscy. W razie potrzeby organizujemy także pomoc wolontariuszy, którzy mogą w tym trudnym czasie wyręczyć rodzinę w codziennych obowiązkach, takich jak zakupy. Na wyraźną prośbę chorego lub jego opiekuna, można także liczyć na wizytę osoby duchownej. Nie jest to jednak w żaden sposób obowiązkowe. Nie ingerujemy w przekonania naszych pacjentów.

Hospicjum dolnośląskie w Będkowie oferuje także darmową wypożyczalnię sprzętu medycznego.

W naszym hospicjum pod Wrocławiem dysponujemy urządzeniami do wentylacji domowej i żywienia dojelitowego. Sprzęt dostarczamy pod wskazany adres na podstawie wskazania lekarza. Użytkowanie aparatury w domu nie oznacza, że pacjent i jego opiekunowie zostaną pozostawieni samym sobie. Szkolimy z zakresu obsługi poszczególnych urządzeń i udzielamy wszelkich informacji potrzebnych do ich higienicznego i bezpiecznego używania.
Z wentylacji domowej mogą skorzystać pacjenci, którzy wymagają terapii inwazyjnej przy pomocy respiratora przez rurkę tracheostomijną, jak i osoby potrzebujące jedynie bezinwazyjnych ustników, masek, czy hełmów wspomagających oddychanie. Wspieramy przy tym zarówno chorych wymagających ciągłej wentylacji mechanicznej, jak i tych, którzy potrzebują jedynie okresowej pomocy. Na podobnych zasadach można przeprowadzić żywienie w domach przy użyciu specjalistycznych preparatów.