Jaka jest rola psychologa w opiece paliatywnej w hospicjum?

Jaka jest rola psychologa w opiece paliatywnej w hospicjum?

Opieka paliatywna polega na interdyscyplinarnych działaniach mających na celu poprawę jakości życia chorego. Chodzi tu nie tylko o uśmierzanie bólu czy zapobieganie powikłaniom. Medycyna paliatywna pozwala na postrzeganie umierania w sposób daleko bardziej złożony. Uwzględnienia wpły...
Komu i kiedy przysługuje opieka paliatywna?

Komu i kiedy przysługuje opieka paliatywna?

Opieka paliatywna polega na zajmowaniu się pacjentem w taki sposób, by mógł on zachować jak największy komfort życia w swoich ostatnich miesiącach. Sam przymiotnik “paliatywny” powstał z łacińskiego słowa palliatus. Gdyby przetłumaczyć to sformułowanie dosłownie, oznaczałoby ...