Socjalna pomoc paliatywna. Czy osoba korzystająca z opieki paliatywnej traci prawo do emerytury?

Pomoc paliatywna jest świadczeniem refundowanym przez NFZ. Oznacza to, że pacjent nie ponosi w związku z tym żadnych opłat. Zmiana miejsca pobytu na ośrodek hospicyjny nie skutkuje również utratą prawa do emerytury. Pacjenci i ich rodziny często szukają na ten temat odpowiedzi, kierując się niejasnymi informacjami znalezionymi w Internecie.

Jedyna trudność, jaki powstaje, to sposób odbioru świadczenia. Jest to problem szczególnie ważny dla osób korzystających z opieki paliatywnej, które do tej pory odbierały emeryturę od listonosza.

Pacjent hospicjum ma prawo do swojej emerytury.

Trzeba to podkreślić wyraźnie. ZUS może wstrzymać wypłaty emerytury tylko w kilku przypadkach. Najczęściej dzieje się tak wtedy, kiedy przychody emeryta przekroczą 130% średniej pensji krajowej. Zdarza się też, że ZUS prosi o wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości co do prawa do wypłaty emerytury, a emeryt nie udzieli odpowiedzi. W takim wypadku kolejne wypłaty nie nastąpią aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Oczywiście emerytura będzie wstrzymana również wtedy, kiedy została przyznana na podstawie fałszywych danych.

Prawo do emerytury może ustać jeszcze w kilku przypadkach. Żaden z nich nie ma jednak nic wspólnego z pobytem w hospicjum stacjonarnym i korzystaniem z zapewnianej tu opieki medycznej i pomocy paliatywnej.

Jak otrzymać emeryturę podczas pobytu w ośrodku medycyny paliatywnej?

Najprostszym sposobem na łatwy dostęp do emerytury jest założenie konta bankowego. Następnie należy złożyć w ZUS formularz, w którym informujemy o chęci zmiany sposobu wypłaty. Jeżeli chcemy zapewnić bliskim łatwy dostęp do zgromadzonych na naszym koncie pieniędzy, wystarczy upoważnić ich do wypłat z konta. Oczywiście osoby korzystające z opieki paliatywnej nie mają takiego obowiązku.

Drugą metodą jest upoważnienie innej osoby do odbioru emerytury od listonosza. Warto przy tym pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, pełnomocnictwo pocztowe trzeba złożyć osobiście, okazując przy tym dokument tożsamości. Dotarcie do placówki pocztowej przy niektórych nieuleczalnych chorobach może być niemożliwe lub utrudnione. Zgodnie z prawem pocztowym pełnomocnictwa można w takich sytuacjach dopilnować w aktualnym miejscu pobytu, w obecności pracownika poczty.

Opieka paliatywna i hospicyjna to także pomoc socjalna.

Oddziały i poradnie medycyny paliatywnej skupiają się na poprawie jakości życia pacjentów także pod kątem organizacyjnym. Korzystając z pomocy paliatywnej hospicjum w Będkowie można liczyć na opiekę i wsparcie podczas załatwiania formalności urzędowych związanych z dostępem do emerytury. Wykwalifikowani pracownicy podpowiedzą, jak postępować, by załatwić część spraw zdalnie. Wyjaśnią również, w jakich sytuacjach emeryturę może odbierać opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

Prócz tego pomogą wystąpić o należne świadczenia i skompletować dokumenty. Sformułują odpowiedzi na urzędowe lub sądowe wezwania, na które podopiecznym hospicjum trudno jest się stawiać z uwagi na stan zdrowia. Z tego względu pracownicy socjalni stanowią ważny element zespołu opieki paliatywnej, obok lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów i wolontariuszy.