Podziękowanie

Serdecznie dziękuje Dyrekcji i wszystkim pracownikom Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie za kompleksową i profesjonalną opiekę oraz za rodzinną atmosferę i życzliwość w czasie mojego pobytu.

Takie podziękowanie od Pani Dobrosławy Stefańskiej to ogromny zaszczyt. Oczywiście z tej okazji nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć oraz smacznego tortu.