Opieka w hospicjum domowym – co wchodzi w jej zakres?

W terminalnej fazie śmiertelnej, postępującej choroby przyda się każda pomoc, jaką można uzyskać. Jednocześnie chorzy i ich bliscy często chcą wykorzystać maksymalnie każdą chwilę, jaka im pozostała. Korzystając z opieki hospicjum domowego można zapewnić pacjentom domowe warunki, a jednocześnie ustrzec ich przed bólem. Osobom, które wcześniej nie miały kontaktu z hospicjum, trudno jest jednak wyobrazić sobie, jak taka współpraca wygląda w praktyce.

Poniżej opisujemy, jakie świadczenia można otrzymać całkowicie za darmo w ramach NFZ.

Hospicjum domowe zapewnia regularne wizyty personelu medycznego.

Opieka lekarska to absolutna podstawa opieki hospicyjnej. Zgodnie z przepisami, lekarze specjalizujący się w medycynie paliatywnej muszą udzielać w tej sytuacji porad co najmniej dwa razy w miesiącu. Nie oznacza to jednak, że nie otrzymasz fachowej pomocy w razie potrzeby. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza trwa nieprzerwanie, 24 h/dobę. 

Oprócz lekarza w Twoim domu będą odbywać się wizyty pielęgniarki. Ich częstotliwość będzie nie mniejsza niż 2 razy w tygodniu. Pielęgniarka paliatywna nie tylko dopilnuje swoich obowiązków. Pomoże także całej rodzinie, udzielając przydatnych wskazówek z zakresu prawidłowej opieki nad pacjentem i obsługi niezbędnego sprzętu medycznego.

W skład personelu hospicyjnego wchodzi także rehabilitant lub fizjoterapeuta, w zależności od potrzeb. Jego rolą jest dbanie o jak najwyższą sprawność chorego przez cały czas trwania opieki.

Cała rodzina może także liczyć na pomoc wykwalifikowanego psychologa. Opieka psychologiczna trwa także po śmierci pacjenta i jest nieocenionym wsparciem podczas żałoby. Jeśli chory wyrazi taką ochotę, może go także odwiedzać osoba duchowna. Hospicjum w żaden sposób nie narzuca tego rodzaju wizyt, uznając je za potrzebę osobistą, jednak stwarza możliwości do ich realizacji.

Nie obawiaj się, że organizując hospicjum w domu, stracisz prawo do prywatności. Wszystkie wizyty odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu, aby nie zakłócać naturalnego, dobowego rytmu życia rodziny.

Obejmując chorego opieką hospicjum domowego, zapewniasz mu dostęp do specjalistycznego sprzętu.

Wszystkie wizyty hospicyjne są nieodpłatne. Hospicja otrzymują na ten cel środki z NFZ i wspomagają się finansowo, organizując różnorodne zbiórki i akcje charytatywne. Pacjent musi jedynie zapłacić za leki i niektóre wyroby medyczne.

Warto jednak wiedzieć, że całkowicie za darmo można skorzystać z wypożyczalni sprzętu medycznego. Hospicjum zapewnia laski, chodziki, balkoniki, kule i wózki inwalidzkie, by ułatwić swoim pacjentom poruszanie się na miarę ich możliwości. Bez problemu otrzymasz także glukometry i aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego. Nasze hospicjum wypożycza także sprzęt do wentylacji domowej i żywienia dojelitowego, co znacznie poszerza zakres chorób, przy których można zapewnić choremu odpowiednią opiekę w domu.

Specjalistyczny sprzęt wydawany jest na wyraźne wskazanie lekarza prowadzącego. Jego dostawie towarzyszy profesjonalne szkolenie dotyczące jego prawidłowego użytkowania.