Jaki sprzęt zapewnia hospicjum w opiece paliatywnej? Warunki przyjęcia do hospicjum stacjonarnego.

Hospicjum stacjonarne to miejsce, w którym pacjentom zapewniana jest całodobowa opieka paliatywna. Podczas pobytu w hospicjum realizowane są wszystkie świadczenia zapewniane przez NFZ. Pomoc hospicjum jest przy tym całkowicie bezpłatna. Aby z niej skorzystać, trzeba jednak dopilnować niezbędnych formalności.

Komu przysługuje opieka paliatywna i hospicyjna?

Narodowy Fundusz Zdrowia po zakończeniu leczenia przyczynowego gwarantuje opiekę hospicyjną osobom chorym na postępujące, nieuleczalne choroby. Nie chodzi tu wyłącznie o choroby nowotworowe, choć w praktyce spora część pacjentów hospicjum przybywa tu właśnie z takim rozpoznaniem. Oprócz tego hospicjum udziela pomocy osobom dorosłym, cierpiącym na:

  • kardiomiopatię,
  • niewydolność oddechową niesklasyfikowaną gdzie indziej,
  • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
  • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
  • owrzodzenia odleżynowe,
  • AIDS.

Hospicja mogą w znacznie szerszym zakresie zapewnić opiekę dzieciom do ukończenia 18 roku życia. Pełen wykaz chorób znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Co jest potrzebne, by przyjąć pacjenta do hospicjum stacjonarnego?

Warunkiem przyjęcia do hospicjum stacjonarnego jest skierowanie do objęcia opieką naszej placówki. Może je wystawić lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który ma podpisaną umowę z NFZ. Na skierowaniu muszą być zawarte dane pacjenta oraz rozpoznanie choroby. Ważnym elementem skierowania jest zaświadczenie o zakończeniu leczenia przyczynowego. Specjaliści od medycyny paliatywnej mogą udzielać pomocy wyłącznie osobom, u których takie leczenie nie przynosi już żadnych efektów.

Oprócz tego do ośrodka należy dostarczyć dokumentację medyczną, w której opisano dotychczasowy przebieg choroby. Przy przyjęciu przyda się również dowód osobisty chorego. Hospicjum może udzielić pomocy pacjentowi tylko wtedy, kiedy wyrazi on na to swoją pisemną zgodę. W niektórych przypadkach zgodę może podpisać opiekun chorego.

Jaki sprzęt medyczny zapewnia hospicjum stacjonarne?

W naszym ośrodku udzielamy lekarskich i pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej. W skład zespołu hospicyjnego wchodzą również rehabilitanci, psycholog i pracownicy socjalni. Nasze działania mają na celu poprawę jakości życia chorego i ograniczenie związanego z chorobą bólu fizycznego i psychicznego.

Hospicjum zapewnia też niezbędne badania i leki. Jest również zobowiązane do dostarczenia sprzętu medycznego i pomocniczego. Chodzi tu nie tylko o łóżka szpitalne o regulowanej wysokości wyposażone w barierki. Dbamy o to, by nasi podopieczni mogli korzystać z poduszek, podpórek, wałków i materacy przeciwodleżynowych. Nasz ośrodek jest wyposażony w podnośniki i pasy ślizgowe. Ułatwiają one sprawowanie prawidłowej opieki nad pacjentami, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie. W razie potrzeby dysponujemy ssakiem elektrycznym umożliwiającym ich pielęgnację. Korzystamy też z parawanów, zapewniających niezbędną prywatność.

Dbamy również o osoby, które mają trudności z oddychaniem. Zakupiliśmy w tym celu koncentratory tlenu, inhalatory i respiratory. Dzięki temu możemy zajmować się pacjentami wymagającymi wentylacji mechanicznej. Na nasz oddział przyjmujemy także osoby wymagające leczenia żywieniowego. Stałą podaż leków umożliwiają nam pompy infuzyjne. Przeprowadzanie niezbędnych pomiarów – glukometry, ciśnieniomierze oraz aparat EKG.

Prócz tego naszych podopiecznych wyposażamy w sprzęt ułatwiający poruszanie się. Większą mobilność zapewniają im chodziki, balkoniki, kule, laski i wózki inwalidzkie. Dzięki temu mogą w pełni wykorzystać swój czas, na miarę swoich możliwości.