Jaką rolę pełnią wolontariusze w opiece paliatywnej w hospicjum pod Wrocławiem?

W skład zespołu hospicjum wchodzą lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i psychologowie. Często wspomina się również o osobach duchownych, które niosą pomoc wierzącym chorym w ostatnich dniach ich życia. Gdzieś na marginesie pojawia się czasem wzmianka o wolontariuszach. Tymczasem w każdym ośrodku medycyny paliatywnej ich brak szybko dałoby się zauważyć.

To oni wprowadzają do wrocławskiego hospicjum stacjonarnego domową atmosferę. Oni niosą pomoc rodzinom w hospicjach domowych. Ich działania obejmują wszystkie sfery, przy których nie potrzeba wykształcenia medycznego. Wykonują swoje obowiązki z niesamowitą cierpliwością, nie pobierając za to żadnego wynagrodzenia.

Co motywuje wolontariuszy do pracy w dolnośląskim hospicjum?

Motywacja wolontariuszy bywa bardzo różnorodna. Gdyby spytać o to osoby, które współpracują z hospicjum pod Wrocławiem, okazałoby się, że tylko część z nich wybiera taki sposób spędzania wolnego czasu ze względów moralnych czy religijnych. W żadnym wypadku nie odczuwają przymusu pomagania innym za wszelką cenę. Jednak łączy ich jedno. Z pomocy w opiece hospicyjnej nad pacjentami czerpią ogromną satysfakcję.

Pracując z nami, czują się potrzebni. Spędzają czas z ludźmi. Wykorzystują swoją naturalną empatię, by dokonać w życiu czegoś niesamowicie wartościowego. Nabywają przy tym nowych umiejętności i ćwiczą tak zwane kompetencje miękkie na niespotykaną gdzie indziej skalę.

Jak przygotowują się do wolontariatu w ośrodku medycyny paliatywnej?

Zanim wolontariusz zacznie współpracować z hospicjum pod Wrocławiem, odbywa specjalistyczne szkolenie. Naszą wspólną misją jest niesienie pomocy osobom umierającym w terminalnym stadium choroby. Właśnie dlatego wolontariusze, którzy będą mieli kontakt z chorymi, muszą się dobrze przygotować do nowych zadań.

Dzięki temu przychodzą do pracy, wiedząc dobrze, na jakie trudności mogą się natknąć. Znają swoje prawa i obowiązki. Są zaznajomieni z różnymi etapami żałoby i typowymi problemami chorych i ich rodzin. Wiedzą, jak nieść prawdziwą pomoc i efektywnie współpracować z personelem medycznym.

Jaka jest rola wolontariuszy w hospicjum domowym i stacjonarnym?

W stacjonarnym hospicjum pod Wrocławiem wolontariusze pomagają przy karmieniu i spacerach. Spędzają długie godziny, rozmawiając z pacjentami. Mogą również poświęcać się wspólnej rozrywce z naszymi podopiecznymi, w zależności od stanu ich zdrowia Oczywiście nie podają leków. Nie podejmują również żadnych decyzji dotyczących leczenia. Jednak sama ich obecność wywiera zbawienny wpływ na chorych.

Podejmując swoje obowiązki w ramach hospicjum domowego, często wyręczają rodziny w codziennych obowiązkach. Robią zakupy, pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, służą radą i wsparciem. Mogą również zaopiekować się pacjentem, by jego bliscy mieli czas na regenerujący wypoczynek. W tym czasie przeczytają mu książkę lub po prostu będą czuwać nad jego bezpieczeństwem.

Część wolontariuszy angażuje się w organizację różnego rodzaju akcji. Chodzi tu przede wszystkim o wydarzenia, w których biorą udział pacjenci oraz ich bliscy. Mogą także wykorzystywać nieodpłatnie własne umiejętności zawodowe. Tym samym zapewniają pomoc naszemu ośrodkowi na wszelkich możliwych polach naszej działalności.

Obowiązki i prawa wolontariusza.

Każdy wolontariusz ma obowiązek szanować prywatność naszych pacjentów. Musi także dochowywać tajemnicy w kwestiach dotyczących chorych oraz ich bliskich. W innym przypadku jego zachowanie byłoby uznane za nieprofesjonalne, a współpraca nie mogłaby być kontynuowana.

Wolontariusz ma także swoje prawa. Przede wszystkim trzeba zapewnić mu możliwość wykonywania obowiązków w sposób higieniczny i bezpieczny. Jeśli wykonywane przez niego obowiązki wiążą się z jakimkolwiek ryzykiem, musi być o tym poinformowany. Umowę wolontariacką formułuje się na piśmie, zawierając w niej wszystkie ustalenia z hospicjum. Wolontariusz musi być ubezpieczony.

Na żądanie wolontariusza wydaje się także zaświadczenie o wykonywaniu przez niego pracy.