Jak zapewnić starszej osobie dobrą opiekę w domu, kiedy lekarze rozkładają ręce?

– Niestety, wyczerpaliśmy wszelkie możliwości leczenia przyczynowego.

Tych słów obawia się każda osoba cierpiąca na przewlekłą, postępującą z biegiem czasu chorobę. Brzmią one jak wyrok. To, co przeraża, jest jednak także szansą.

Podobnego sformułowania musi użyć lekarz prowadzący w skierowaniu, aby możliwe było staranie się o pomoc hospicjum. Chwila, w której nie ma już szans na wyleczenie, oznacza często koniec uciążliwej terapii. Od tej pory najważniejszy staje się fizyczny i psychiczny komfort pacjenta. Dla wielu osób ogromną ulgę stanowi fakt, że korzystanie z hospicjum nie musi oznaczać opuszczenia miejsca, w którym czują się najbezpieczniej.

Na czym polega hospicjum domowe?

Prawo polskie przewiduje możliwość uzyskania pełnej pomocy hospicyjnej w domu, o ile nie istnieją wyraźne przesłanki do pobytu pacjenta w szpitalu. Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej są nieodpłatne. Wszelkie należności pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Chorzy zyskują w ten sposób możliwość spędzenia ostatnich chwil życia w otoczeniu rodziny i bliskich. Mają przy tym zapewnioną profesjonalną pomoc w obrębie własnych czterech ścian. Wysiłki personelu medycznego skierowane są na ulżenie w bólu i umożliwienie pacjentowi funkcjonowania jak najbardziej zbliżonego do normalności.

Co trzeba zrobić, by skorzystać z pomocy hospicjum?

Podstawą do objęcia pacjenta opieką hospicjum domowego jest skierowanie wystawione przez lekarza NFZ. Może je wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista zajmujący się chorym. Aby usprawnić proces starania się o hospicjum, warto mieć pod ręką również:

  • kompletną dokumentację medyczną dotyczącą przebiegu choroby,
  • dowód osobisty chorego,
  • pisemną zgodę na objęcie opieką hospicjum, podpisaną przez pacjenta lub jego opiekuna.

Zgromadzone dokumenty okazuje się w placówce, której dotyczy skierowanie.

Jak często odbywają się wizyty lekarskie w hospicjum domowym?

Chory ma dostęp do opieki lekarskiej przez całą dobę. Personel hospicjum przekazuje pacjentowi odpowiednie numery kontaktowe, pod które może zadzwonić w razie potrzeby. Wizyty lekarza w ramach hospicjum domowego odbywają się regularnie, co najmniej dwa razy w miesiącu. Pielęgniarka odwiedza chorego co najmniej dwa razy na tydzień.

Prócz lekarza i pielęgniarki choremu może być także przyznana opieka rehabilitanta i fizjoterapeuty. Częstotliwość wizyt w takim wypadku lekarz ustala w zależności od zapotrzebowania. Zarówno chory, jak i bliscy, którzy się nim opiekują, mogą także liczyć na pomoc psychologa. Terminy spotkań także tutaj uzgadniane są indywidualnie.

Darmowa wypożyczalnia sprzętu – szansa na ostatnie chwile w znanym otoczeniu.

Warto wiedzieć, że opieką hospicjum domowego mogą również zostać objęte osoby wymagające żywienia dojelitowego. NFZ refunduje w tym przypadku zarówno wypożyczenie sprzętu, jak i koszt preparatów. Dzięki temu chorzy, którzy tego wymagają, nie muszą być narażeni na postępujące niedożywienie w warunkach domowych. Przy zachowaniu odpowiedniej higieny mogą z powodzeniem korzystać z osiągnięć współczesnej medycyny nie przebywając w placówce medycznej. Na podobnych zasadach można także wypożyczyć sprzęt dla chorych, którzy wymagają terapii oddechowej. W każdym przypadku podstawą do uzyskania sprzętu będzie wyraźne wskazanie takiej konieczności przez lekarza prowadzącego.