Hospicjum domowe – pomoc nie tylko dla osoby chorej, ale i dla jej najbliższych.

Opiekując się bliską ci osobą, która nie rokuje szans na wyleczenie, zmagasz się z bardzo trudnymi emocjami. Opiekunowie, chcąc zapewnić choremu najlepszą możliwą opiekę, często rezygnują z własnego życia lub ograniczają własne potrzeby do minimum. Poczucie obowiązku wobec bliskich jest pięknym odruchem, który prowokuje do działań wręcz heroicznych. Z drugiej strony towarzyszą mu uczucia, które śmiało można nazwać ambiwalentnymi. Opieka nad chorym wymaga stałej czujności, poszerzania wiedzy
i dostosowania trybu funkcjonowania do cudzych potrzeb. Mimo dobrych intencji i szczerego życzenia  łatwo jest odczuć pogłębiające się zmęczenie. Aby nie dopuścić do sytuacji, w której w chwilach próby popadniemy w rutynę i nie będziemy już w stanie wykazywać się niezbędną cierpliwością, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, zapewniając bliskiej osobie usługi w zakresie hospicjum domowego.

Czym jest hospicjum domowe i co wchodzi w jego zakres?

Opieką hospicyjną można objąć osoby, które chorują na przewlekłe, postępujące
i niepodlegające leczeniu choroby ograniczające normalne funkcjonowanie. Skierowanie do hospicjum domowego wystawia lekarz rodzinny lub specjalista. Następnie należy skontaktować się z placówką, która świadczy usługi w tym zakresie. Dla osób ubezpieczonych w NFZ świadczenie tego rodzaju jest bezpłatne. Korzystanie z hospicjum domowego oznacza więc darmową opiekę lekarza i pielęgniarki. Psycholog skierowany do chorego
w ramach hospicjum domowego ma również obowiązek udzielić niezbędnego wsparcia psychologicznego jego bliskim. Dzięki temu opiekunowie nie pozostają sami ze swoimi problemami i mogą uzyskać profesjonalną poradę od osoby, która ma doświadczenie
z zakresu opieki paliatywnej. Dodatkowo zyskujemy dostęp do wszelkiego niezbędnego sprzętu medycznego, który pozwoli zadbać o stan zdrowia chorego w warunkach domowych.

Hospicjum domowe pomaga opiekunom na kilka sposobów.

Oprócz wspomnianej wyżej opieki psychologa, hospicjum domowe odciąża opiekunów także w kwestiach finansowych i organizacyjnych. Wizyty lekarskie i pielęgniarskie odbywane
w ramach świadczenia są traktowane priorytetowo. Kontrakt z NFZ przewiduje, że lekarz odwiedza chorego min. 2x w miesiącu, a pielęgniarka 2x w tygodniu. Omija nas więc konieczność długiego oczekiwania do lekarzy i wożenia do nich chorego, dla którego często stanowi to ogromny wysiłek. Korzystając z opieki w ramach hospicjum domowego nie musimy się także mierzyć z koniecznością zapewnienia choremu prywatnych wizyt lekarskich, by zapewnić ciągłość opieki zdrowotnej. Pielęgniarki zaznajamiają rodzinę z metodami profilaktyki przeciwodleżynowej i dzielą się swoją wiedzą z zakresu pielęgnacji osób chorych.

Dzięki temu codziennemu życiu z podopiecznym przestają towarzyszyć problemy wynikłe
 braku doświadczenia opiekuna. Usługi z zakresu hospicjum domowego mogą także objąć pomoc rehabilitanta, jeśli chory tego wymaga.

Chcąc zapewnić choremu świetną opiekę w miejscu zamieszkania, nie musimy pozostawać z tym sami. Korzystając z hospicjum domowego zorganizujemy się znacznie lepiej
i zapewnimy sobie bezpłatne wsparcie w trudnościach towarzyszących paliatywnej opiece nad bliskim