Hospicjum domowe – komu przysługuje i jak starać się o opiekę hospicjum?

Hospicjum domowe jest uznawane za skuteczną formę opieki nad osobami chorymi na przewlekłe, nie poddające się leczeniu choroby. W ramach pomocy refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia można liczyć na regularne wizyty lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w opiece paliatywnej. W razie potrzeby chorego odwiedza także rehabilitant, a cała rodzina może w razie potrzeby porozmawiać z wykwalifikowanym psychologiem.

Organizując hospicjum w domu zyskasz także dostęp do specjalistycznego sprzętu do wentylacji mechanicznej i żywienia dojelitowego. Starania personelu medycznego będą skierowane na zapobieganie powikłaniom oraz leczenie bólu i innych objawów somatycznych towarzyszących postępowi choroby. Dzięki specjalistycznej pomocy chory będzie mógł spędzić ostatnie chwile w znajomym otoczeniu, co może korzystnie wpłynąć na jego samopoczucie.

Kto może skorzystać z hospicjum domowego?

Opieką hospicjum domowego mogą być objęte osoby cierpiące na postępujące, nieuleczalne, ograniczające normalne funkcjonowanie choroby, takie jak:

  • nowotwory,
  • chorobę wywołaną przez wirus HIV,
  • następstwa chorób zapalnych obejmujących ośrodkowy układ nerwowy,
  • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy,
  • niektóre rodzaje niewydolności oddechowej,
  • kardiomiopatię,
  • owrzodzenia spowodowane odleżynami.

Jeśli chcesz stworzyć w domu hospicjum dla dziecka poniżej 18 roku życia, lista ta jest dłuższa i obejmuje m.in. także pewne wady wrodzone i urazy porodowe. Pełen wykaz chorób kwalifikujących do objęcia opieką hospicjum znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Jak uzyskać skierowanie do objęcia opieką hospicjum?

Podstawą do objęcia opieką zarówno hospicjum stacjonarnego, jak i domowego jest skierowanie wystawione przez lekarza NFZ. Może je wystawić zarówno lekarz rodzinny, jak i specjalista lub onkolog prowadzący chorego do tej pory. W skierowaniu zawiera się informacje dotyczące przebiegu choroby, a także wyniki badań i informacje uzyskane z wywiadu lekarskiego. Ze względu na to, że hospicjum skupia się na opiece paliatywnej, w skierowaniu koniecznie musi znaleźć się adnotacja o zakończeniu leczenia przyczynowego.

Wzór skierowania można pobrać ze strony placówki. Lekarz wskazując na konieczność objęcia pacjenta opieką hospicyjną nie wskazuje zazwyczaj konkretnego miejsca, pozostawiając wybór swojemu podopiecznemu i jego bliskim.

Starając się o hospicjum domowe, miej przy sobie niezbędne dokumenty.

Skierowanie należy dostarczyć do wybranej placówki najszybciej, jak to możliwe, aby nie pozostawiać chorego bez odpowiedniej opieki medycznej. Najczęściej pierwsza wizyta lekarska następuje tego samego dnia lub w dniu następnym. Jeśli możliwości hospicjum są na ten moment wyczerpane, ma ono obowiązek wskazać inną placówkę w danym rejonie.

Oprócz skierowania, przed wizytą w hospicjum warto przygotować:

  • dowód osobisty pacjenta,
  • dokumentację medyczną,
  • pisemną zgodę chorego lub jego prawnego opiekuna na objęcie opieką hospicjum.