Domowa opieka paliatywna. Gdzie uzyskać skierowanie do hospicjum domowego?

Pobyt w hospicjum stacjonarnym jest świadczeniem gwarantowanym przez NFZ. Dla pacjentów nie zawsze jest jasne, że hospicjum może także zapewnić im opiekę w warunkach domowych. Zanim trafimy pod opiekę lekarza hospicjum należy jednak dopełnić pewnych formalności.

Na czym polega hospicjum domowe?

Hospicja zapewniają pomoc paliatywną osobom, które nie wymagają hospitalizacji. W takim wypadku decyzja o tym, czy skierować pacjenta do hospicjum stacjonarnego czy domowego często zależy od rodziny chorego. Nie zawsze jego bliscy są w stanie przeorganizować swoje życie w ten sposób, by zapewnić mu całodobową opiekę. Jeśli jednak mogą to zrobić lub stan zdrowia danej osoby nie wymaga pomocy przez całą dobę, pacjenci często decydują się na pozostanie w domu.

Współpracując z hospicjum zyskują dostęp do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej. W ich domu regularnie odbywają się wizyty lekarskie i pielęgniarskie. Mogą także liczyć na pomoc psychologa i rehabilitanta. Przy hospicjum działa również darmowa wypożyczalnia sprzętu medycznego. Dzięki temu można nieodpłatnie korzystać zarówno z wózków inwalidzkich czy balkoników, jak i bardziej specjalistycznych urządzeń. Szkolenia z obsługi sprzętu do wentylacji domowej lub żywienia dojelitowego są prowadzone przez pielęgniarkę.

Komu przysługują świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej wyraźnie określa jednostki chorobowe, które kwalifikują do objęcia opieką hospicjum domowego i stacjonarnego. W przypadku dzieci lista jest bardzo długa. Dorosłych pacjentów hospicjum może jednak objąć opieką tylko wtedy, kiedy cierpią z powodu:

  • nowotworów,
  • AIDS,
  • następstw zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego,
  • układowych zaników pierwotnych zajmujących ośrodkowy układ nerwowy,
  • owrzodzeń odleżynowych,
  • kardiomiopatii,
  • niewydolności oddechowej niesklasyfikowanej gdzie indziej.

Lista ta wydaje się niezwykle krótka. Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia wciąż nie zapewnia odpowiedniej pomocy wielu osobom, które rzeczywiście by jej potrzebowały. Tym samym niejednokrotnie hospicja muszą odmawiać objęcia opieką chorych, których schorzenia nie zostały zawarte w przepisach. Ośrodki medycyny paliatywnej i hospicyjnej przejmują opiekę nad chorym dopiero wtedy, gdy leczenie przyczynowe zostanie zakończone. Adnotacja na ten temat musi się zresztą znaleźć w skierowaniu.

Gdzie pacjent może zdobyć skierowanie?

Skierowanie do hospicjum domowego (hospicjum domowe Wrocław) i stacjonarnego wystawia lekarz NFZ. Może to być lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, który prowadził chorego. Uzyskując skierowanie warto porozmawiać z lekarzem o możliwości objęcia paliatywną opieką domową. Jeśli nie widzi ku temu przeciwwskazań i jest to możliwe pod względem organizacyjnym, warto poważnie rozważyć tę opcję.

Chorzy pozostający w znajomych warunkach często czują się zdecydowanie bardziej spokojni. Oczywiście, jeśli symptomy choroby wymagają całodobowej obecności personelu medycznego, trzeba rozważyć inne postępowanie i skierować pacjenta do hospicjum stacjonarnego.