Wolontariat w OMPIH

Kim jest wolontariusz? To osoba, która świadomie i dobrowolnie angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, instytucji działających w różnych obszarach społecznych. W zależności  od zakresu pomocy, obszaru czy czasu działania wolontariat można podzielić, m.in. na indywidualny i grupowy; lokalny, krajowy i zagraniczny; krótkoterminowy i długoterminowy, itd.

W Naszej Placówce gościmy często uczniów z PZS nr 1 w Trzebnicy oraz Powiatowego Zespółu Szkół imienia Jana Pawła II w Żmigrodzie, którzy angażują się w wolontariat akcyjny, polegający głównie na wspólnym świętowaniu, organizowaniu koncertów, imprez, pikników na świeżym powietrzu. To także spacery, rozmowy, wspólne muzykowanie, a przede wszystkim obecność, czas i uśmiech, jakim wolontariusze obdarzają Naszych podopiecznych.

Wolontariat, choć z definicji jest bezpłatną formą pomocy, niesie ze sobą ogrom korzyści niematerialnych: przede wszystkim daje satysfakcję i poczucie sensu, ale także stwarza możliwość zyskania nowych znajomych, przyjaciół oraz zdobycie doświadczenia, wiedzy, nowych umiejętności, wzmacniających pozycję na rynku pracy.

Pomagać można na różne sposoby, wykorzystując swoje możliwości i predyspozycje, pamiętając o uważności, otwartości i ciekawości na drugiego człowieka. Dobry wolontariat to przede wszystkim szczera i prawdziwa obecność obok osoby, która niejednokrotnie swojej wdzięczności nie jest w stanie wyrazić.