Home Stacjonarne Profile medyczne Hospicjum stacjonarne

Hospicjum stacjonarne

Opieka paliatywno – hospicyjna ma na celu zapewnienie wszechstronnej i całościowej opieki nad pacjentami chorymi na nieuleczalne i niepoddające się leczeniu choroby nowotworowe i nienowotworowe.

Hospicjum Stacjonarne Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo Sp. z o.o. Sp. Komandytowa jest wielołóżkowym oddziałem, w którym przebywają pacjenci wymagający całodobowej opieki i leczenia w warunkach szpitalnych.

Działamy w ramach wielodyscyplinarnego zespołu lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów i duchownego.

Mamy na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu, dokuczliwych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych oraz wspieranie rodzin podczas choroby i po śmierci bliskiej osoby.

Hospicjum posiada profesjonalny sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny między innymi:

 • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn;
 • łóżka z regulacją wysokości;
 • materace przeciw odleżynowe;
 • inhalatory, pulsoksymetry;
 • koncentratory tlenu;
 • pompy infuzyjne;
 • ssaki elektryczne;
 • sprzęt rehabilitacyjny;
 • EKG;
 • pompy żywieniowe;
 • glukometry;
 • inne.

Warunkiem objęcia chorego opieką paliatywno-hospicyjną jest:

 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
 • wskazania medyczne (karta informacyjna, wyniki badań).

Świadczenia są nieodpłatne, koszty w całości pokrywa NFZ.

Chorzy kierowani do hospicjum stacjonarnego, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie drogą doustną, mają możliwość żywienia dojelitowego lub pozajelitowego na oddziale stacjonarnym.

Warunkiem objęcia tego typu terapią jest skierowanie i kwalifikacja do żywienia:
a) dojelitowego odbywa się w szpitalu lub w poradni prowadzącej
leczenie żywieniowe;
b) pozajelitowego odbywa się w szpitalu.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader – pobierz program.

Szanowni Państwo doskonaląc jakość usług medycznych staramy się słuchać rad i uwag naszych pacjentów, dlatego chcielibyśmy podzielić się z Państwem wynikami ankiet, które trafiły do nas w 2016 roku.

Opracowali: Justyna Woś-Sieradzan
Bartosz Walczak

Hospicjum stacjonarne – Budynek A

Hospicjum stacjonarne – Budynek C