Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej
StartOpiekaStacjonarnaZakład opiekuńczo - leczniczyPsychiatryczny

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny jest oddziałem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych. Obejmujemy opieką pielęgnacją oraz leczeniem chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania.
Pacjentami Zakładu są głównie osoby w podeszłym wieku z rozpoznanymi zespołami otępiennymi oraz innymi chorobami psychicznymi niewymagającymi leczenia szpitalnego.

Pacjenci Zakładu Opiekuńczo - LeczniczegoZakład Opiekuńczo - Leczniczy Psychiatryczny zabezpiecza opiekę medyczną i psychologiczną.

Oferujemy:

  • zajęcia manualne, plastyczne, praktyczne, muzykoterapia itp.;
  • w ciepłych porach roku organizowane są często ogniska, grille;
  • różnorodne zajęcia na dworze;
  • codzienne spacery i rehabilitację;
  • posługę duszpasterska.

Przyjęcie do ZOL-u Psychiatrycznego następuje na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 Nr 6, poz. 19)

Warunkiem objęcia chorego świadczeniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi jest:

  • skierowanie do Zakładu Opiekuńczo ‐ Leczniczego Psychiatryczny z dołączoną kartą informacyjną leczenia szpitalnego oraz wyniki badań;
  • pisemna zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, zdolnego do zrozumienia przekazywanej informacji o przyjęciu;
  • jeżeli pacjent niezdolny jest do wyrażenia zgody, przyjęcie do ZOL-u Psychiatrycznego następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
  • druk kwalifikacji pacjenta opisujący stopień niesprawności (skala Barthel od 0 do 40 punktów).

NFZ finansuje jedynie świadczenia zdrowotne.

Koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent lub jego rodzina.

Dokumenty do pobrania:

* Do prawidłowego przeglądania dokumentów (pliki PDF) wymagany jest Adobe Reader - pobierz program.

Aktualności

Kilka ciepłych słów...

Kilka ciepłych słów...
06.07.2015
~ Wspaniałe podziękowania, które spływają do naszego Ośrodka za każdym razem...

Z okazji świąt Bożego Narodzenia...

Z okazji świąt Bożego Narodzenia...
12.12.2014
~ Personel Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie

Na zbliżające się Święta Wielkiejnocy...

Na zbliżające się Święta Wielkiejnocy...
11.04.2014
~ Personel Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie

Niech Mikołaj...

Niech Mikołaj...
06.12.2013
~ Personel Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie

Będkowo. Znaleziska archeologiczne...

Będkowo. Znaleziska archeologiczne...
04.11.2013
~ Leontyna Gągało

Created by: Mag Web Studio